กลุ่มประเทศมาเลเซีย

 

มาเลเซียมีนโยบายต่างประเทศไม่ผูกพันกับฝ่ายใด แต่ค่อนข้างโน้มเอียงไปทางตะวันตกตั้งแต่สมัย ตนกู อับดุล ราห์มาน เป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาภายหลังปี 2510 มาเลเซียได้เริ่มเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับกลุ่มประเทศสังคมนิยมในยุโรปตะวันออกอย่างจริงจัง รวมทั้งได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและเวียดนามเหนือ และเป็นประเทศหนึ่งในจำนวนไม่กี่ประเทศที่ประกาศรังรองรัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตยและเวียดนาม ภายหลังจากฝ่ายคอมมิวนิสต์มีชัยชนะในประเทศทั้ง 2 เมื่อเดือนเมษายน 2518 ด้วย

อาจกล่าวได้ว่า มาเลเซียเป็นประเทศแรกที่ริเริ่มและสนับสนุนแนวความคิดเกี่ยวกับภูมิภาคนิยม อย่างแข็งขันและพยายามผลักดันแนวความคิดดังกล่าวจนสมาคม ASA สามารถก่อตั้งเป็นรูปแบบได้ในที่สุด ทั้งนี้สาเหตุประการหนึ่งที่มาเลเซียให้ความสำคัญกับการกระชับความร่วมมือส่วนภูมิภาคอย่างกระตือรือร้น ก็เนื่องมาจากผู้นำระดับสูงของมาเลเซียต่างตระหนักดีว่าถึงแม้มาเลเซียจะยืนหยัดในนโยบายเป็นกลางอย่างมั่นคงแต่มาเลเซียก็ไม่สามารถปลีกตัวอยู่อย่างโดดเดี่ยวโดยไม่ติดต่อกับมิตรประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆ ได้ ในทางกลับกันหากมาเลเซียร่วมอยู่ในองค์การส่วนภูมิภาคซึ่งมีเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรร่วมอยู่ด้วยแล้ว กลับจะยิ่งเป็นการเสริมสร้างผลประโยชน์ให้แก่ประเทศได้มากขึ้น

ดังนั้นจึงไม่น่าประหลาดใจเลยว่าเหตุใดมาเลเซียจึงเข้าร่วมในองค์การ ASA และมาฟิลินโดในระยะก่อนที่จะก่อตั้งอาเซียนขึ้น และถึงแม้ว่าองค์การทั้งสองจะประสบความล้มเหลว มาเลเซียก็ยังหวังที่จะให้รัฐต่างๆ ในภูมิภาคนี้หันมาร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อสนองผลประโยชน์แห่งชาติ ทั้งในแง่การพัฒนาความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคี หรือพหุภาคี เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ในด้านความมั่นคง การเมือง และเศณษฐกิจร่วมกันด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *