สามเป้าหมายแรกเป็นเรื่องภายในอาเซียน ขณะที่เป้าหมายที่สี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการผูกสัมพันธ์ของอาเซียนกับ ประเทศนอกกลุ่ม

เพื่อให้อาเซียนเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่เปิดกว้าง ไม่ได้สร้างกำแพงปิดกั้นโลกภายนอกหรือกีดกันประเทศนอกกลุ่ม  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงต้องเป็นประชาคมที่เปิดกว้าง และสมาชิกต้องผสานเชื่อมโยงเศรษฐกิจของอาเซียนเข้ากับบเศรษฐกิจในภูมิภาคและ เศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่องต่อไป จากที่อาเซียนได้เชื่อมโยงอยู่แล้วโดยผ่านความตกลงเขตการค้าเสรี ที่มีอยู่กับประเทศคู่ค้า ประเทศได้แก่ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีไต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ต้องผ่านแผนพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวเพื่อรับรองการเปิดประชาคมอาเซียนประเทศไทยในฐานะผู้ประประสานงานสาขาการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการตามพันธะข้อตกลงระหว่างประเทศและแผนการรวมกลุ่มเศรษฐกิจสาขาการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนให้มาตรฐานเดียวกันได้จัดทำข้อตกลงร่วมกันว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวอชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *