สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)หรือการแสวงหาลู่ทางจัดตั้งองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจขึ้นในภูมิภาคมีการลงนามที่วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510

อาเซียนมีสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศได้แก่อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 จาก ปฏิญญาอาเซียน ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกก่อตั้ง 10ประเทศ ได้แก่ ทุกประที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกเว้น ติมอร์-เลสเต้ อาเซียนมีการต่อตั้งขึ้นเพื่อเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดีของประชาชนบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก

สถาปัตยกรรมในภูมิภาคมี 3 วงคือ

  1. สหภาพอาเซียน
  2. ประชาคมเอเชียตะวันออก
  3. เขตการค้าเสรี และเขตความมั่นคงเอเชียแปซิฟิก

การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุ ประสงค์ 4 ด้าน

  • การตลาดและฐานการผลิตเดียว
  • การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน
  • การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
  • การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

 

 

2 thoughts on “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *